Střechy na klíč


Nechcete se trápit vyřizováním všech důležitých věcí ohledně Vaší nové střechy? Hledáním tesaře, hledáním pokrývače, hledáním klempíře? V tom horším případě řešit různé nesrovnalosti vzniklé chybou vzájemné komunikace mezi všemi řemeslníky? V tom případě je ideální volbou objednat si kompletní střechu na klíč od jednoho dodavatele. 
Dle projektu a Vašich požadavků vypracujeme návrh střešní konstrukce jak z krovů, tak z vazníků s ohledem na půdní prostory, detaily, pohledové části, apod. Na požádání předložíme k dokumentaci i statické výpočty a fotorealistickou 3D grafickou vizualizaci.
       
1.
Zašlete nám podklady z projektové dokumentace potřebné pro co nejpřesnější sestavení rozpočtu. To je zpravidla půdorys krovu včetně výpisu materiálu, řez krovem, půdorys nosného zdiva pod střechou a půdorys střechy.
2.
Pokud nemáte v projektu zpracovanou střechu, vypracujeme její podrobnou dokumentaci dle Vašich přání a podle ní teprve vypracujeme rozpočet.
3.
Při osobní konzultaci se na 3D grafické vizualizaci Vaší střechy odsouhlasí všechny potřebné detaily, tak aby při samotné montáži nevznikaly nepříjemné komplikace.
4.
Po odsouhlasení všech detailů a rozsahu stavby se určí termín montáže a podepíše smlouva o dílo.
5.
Po zaplacení zálohy je započata příprava na montáž střechy (objednávky materiálů, reálné zaměření stavby, předání zdících plánů pro zedníky, apod.).
6.
Následně je celá realizace předána do výroby. Probíhá vyřezání na CNC obráběcím centru. Poté je konstrukce impregnována fungicidním přípravkem. Viditelné prvky jsou hoblovány, broušeny a natírány lazurou. V tento okamžik již nelze na konstrukci nic měnit. Je již kompletně připravena k sestavení na stavbě.
7.
>Doba montáže střechy se odvíjí od prací, které je na střeše potřeba provést (atypičnost střechy, střešní okna, střešní kolektory, palubkové obklady, apod.).
8.
Po dokončení díla je střecha, po odsouhlasení, předána investorovi a od tohoto okamžiku začíná platit záruka na dílo.
EURODACH s.r.o.
Kontaktujte nás!
+420 731 563 530
info@eurodach.cz