Jak začít s realizací střechy ?


1.
Zašlete nám podklady z projektové dokumentace potřebné pro co nejpřesnější sestavení rozpočtu. To je zpravidla půdorys krovu včetně výpisu materiálu, řez krovem, půdorys nosného zdiva pod střechou a půdorys střechy.

2.
Pokud nemáte v projektu zpracovanou střechu, vypracujeme její podrobnou dokumentaci dle Vašich přání a podle ní vypracujeme rozpočet.

3.
Následně Vám na základě těchto podkladů pošleme vypracovaný rozpočet střechy.

4.
Při osobní konzulataci se na 3D grafické vizualizaci Vaší střechy odsouhlasí všechny potřebné detaily, tak aby při samotné montáži nevznikaly nepříjemné komplikace.

5.
Po odsouhlasení rozpočtu stavby se určí termín montáže a podepíše smlouva o dílo.

6.
Po zaplacení zálohy je započata příprava na montáž střechy (objednávky materiálů, reálné zaměření stavby, předání zdících plánů pro zedníky, apod.).

7.
Doba montáže střechy se odvíjí od prací, které je na střeše potřeba provést (atypičnost střechy, střešní okna, střešní kolektory, palubkové obklady, apod.).

8.
Po dokončení díla je střecha, po odsouhlasení, předána investorovi a od tohoto okamžiku začíná platit záruka na dílo.
Položky označené * jsou povinné.
EURODACH s.r.o.
Kontaktujte nás!
+420 731 563 530
info@eurodach.cz